”Vi ska vara den godaste branschen”

Förtroendet för oss måste vara i topp. Vi ska både uppfattas som och vara Sveriges godaste bransch, skriver Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist i en krönika i Ica Nyheter.

Artikeln i sin helhet:

”Två tredjedelar av svenskarna har gott förtroende för livsmedelsindustrin. En tredjedel har lågt. Detta enligt en ny undersökning från Demoskop på uppdrag av Livsmedelsföretagen.

Är det bra eller dåliga siffror?

Tja, med tanke på alla mer eller mindre uppblåsta matlarm och den i mångt och mycket berättigade uppståndelsen kring köttfusket ska vi kanske glädjas åt att en övervägande majoritet trots allt hyser ett gott förtroende. Vi ligger också ganska bra till jämfört med andra branscher.

Mest konsumentnära branschen
Men det räcker ändå inte. Vi är den kanske mest konsumentnära branschen av alla, med produkter som konsumenterna stoppar i munnen flera gånger varje dag och som är intimt förknippade med hälsa och välmående. Förtroendet för oss måste vara i topp. Vi ska både uppfattas som och vara Sveriges godaste bransch.

Undersökningen visar att ökad tydlighet, ärlighet och transparens om hur produktionen går till och de ingredienser som används är de viktigaste åtgärderna för ökat förtroende. Det tycker även företagen själva, visar en annan enkät.  Här behövs åtgärder på flera plan. Exempelvis planerar vi ha en öppet hus-dag runt om i landet för att visa upp för hur livsmedelsproduktion går till i praktiken, inspirerade av bland annat Findus som nyligen gjorde detta med stor framgång.

Mat med hög kvalitet
De allra flesta konsumenter tycker att landets livsmedelsproducenter levererar mat och dryck med hög kvalitet. Det är kommunikationen som misstros, inte minst på förpackningarna. Jag tror få företag medvetet märker fel. Snarare handlar det oftast om svårigheter att tillämpa den omfattade och komplexa lagstiftningen, eller ibland om rent slarv.

Vi som branschorganisation kan hjälpa företagen att göra rätt och har nu tagit fram en ny märkningshandbok för våra medlemsföretag. Vi har också ett särskilt branschstöd för hälsopåståenden tillsammans med dagligvaruhandeln. Vi har också inlett samtal med handeln om hur den frivilliga ursprungsmärkningen kan utvecklas och få större spridning.

Förtroendet hänger även allt mer ihop med vilket ansvar företagen och branschen som helhet tar i olika hållbarhetsfrågor. Under Almedalsveckan kommer vi att presentera en hållbarhetsstrategi om allt ifrån matsvinn och hållbara transporter, till djuromsorg och arbetsförhållanden hos råvaruproducenterna.

Mycket kan bli bättre. Men mycket är också bra redan nu. Och ibland är det tydligt att det halvtaskiga förtroendet bottnar i bristande kunskap och en skev bild av livsmedelsindustrin.

Inte vilken industri som helst
Med vår nya rapport Inte vilken industri som helst vill vi ge en inblick i livsmedelsindustrin som många saknar. Rapporten lyfter bland annat fram livsmedelsföretagens stora betydelse för svensk ekonomi, våra exportsuccéer, dedikerade produktutvecklare, drivna entreprenörer och arbetet med kvalitet och säkerhet.

Rapporten är en del i något mycket större: ett arbete för ökad kännedom om Sveriges tredje största industri. Med det kommer ökat förtroende. Det är jag övertygad om.”

Marie Söderqvist

Artikeln publicerades i Ica Nyheter den 26 april.