Vi söker en arbetsmiljöexpert/rådgivare

Livsmedelsbranschen kommer göra en stor satsning på komma tillrätta med både olyckor och höga sjuktal. Vi söker därför dig som är en driven projektledare och som kan driva utvecklingsprojekt kring branschövergripande frågor inom arbetsmiljöområdet. En viktig del kommer också att vara att samverka med fackförbund och att företräda branschen i forskningsprojekt. Läs annonsen här.