Yrkesintroduktion ska ge fler unga jobb i livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet, Livs, har idag slutit ett yrkesintroduktionsavtal för att underlätta för unga att få jobb i livsmedelsindustrin.

– Med yrkesintroduktionsavtalet kan företagen få in fler ungdomar med teknisk kompetens. Livsmedelsindustrins krav på tekniska kunskaper har ökat samtidigt som vi sett att allt färre unga söker sig till våra företag, säger Livsmedelsföretagens förhandlingschef Anna Nordin.

Det avtal om yrkesintroduktionsanställningar, s k YA-jobb, som Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet, Livs, nu har slutit omfattar alla de över 800 företag som är medlemmar i Livsmedelsföretagen.

Yrkesintroduktionen riktar sig till ungdomar under 25 år och som genomgått Teknikcollege eller annan industrianpassad utbildning. Anställningstiden får uppgå till 12 månader, men kan förlängas ytterligare 12 månader under vissa förutsättningar. Minst 25 procent av arbetstiden ska vara utbildning, resten jobb. Lönen ska uppgå till lägst 75 procent av minimilönen i tillämpligt centralt kollektivavtal.

– Avtalet är ett sätt att tillsammans med Livs ta ett gemensamt ansvar för att säkra livsmedelsindustrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov och stärka företagens konkurrenskraft. Ungdomar får en ökad möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och företagen får tillgång till medarbetare som kan utvecklas i företaget, säger Karin Thapper, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Livsmedelsföretagen.