Är livsmedel inte en nödvändig del av Sveriges totalförsvar, Bohlin?

Genom att inte bjuda in livsmedelsindustrin till Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap kommer man gå miste om avgörande insikter kring vad som faktiskt krävs för att föda landets befolkning. Det skriver Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, i Altinget.