DI: Livsmedelsindustrin: Priserna måste höjas ännu mer

Årets prisuppgång på mat är långt ifrån tillräcklig, menar livsmedelsindustrin. En konjunkturrapport visar att lönsamheten nått bottennivå.