Ekot: Ökande kostnader för matproducenter – ”Kommer fortsätta öka explosivt”

Livsmedelsbranschen varnar för fortsatt kraftigt ökande kostnader. Under andra kvartalet nådde hastigheten i producenternas kostnadsökningar för råvara maxvärdet i det index som branschorganisationen använder sig av. ”Livsmedelsproducenterna rapporter om den snabbaste lönsamhetsminskningen som vi har uppmätt”, säger chefsekonom Carl Eckerdal.