Fel av Riksbanken att skylla på livsmedelskedjan

Att skylla den höga inflationen på livsmedelskedjan, på det vis som Riksbanken gjort, är rent felaktigt. Särskilt i en situation som de själva varit med och skapat. Menar Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.