Företagen är ”otroligt oroliga” för frånkoppling: Läget är akut

Regeringen bedömer att det finns en reell risk för frånkoppling från elnätet i södra Sverige. Det är någonting livsmedelsföretagen är otroligt oroliga för, säger Björn Hellman, vd på branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En frånkoppling på bara någon sekund kan få stora konsekvenser för svensk mat och dryck, enligt Hellman: ”Det skulle kan det orsaka fördröjningar på flera veckor”.