Gör inte om misstagen från den gamla livsmedelsstrategin

Statens ansvar för att se till att de mest basala faktorerna för livsmedelsproduktion finns på plats måste reflekteras i livsmedelsstrategin, skriver Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.