Jakt på lågpris pressar matproducenter allt hårdare

Kundernas jakt på lågpris i mataffären slår hårt mot redan pressade livsmedelsproducenter, som får allt svårare att få gehör från dagligvarujättarna för behovet av prisökningar. Samtidigt får livsmedelskedjornas egna märkesvaror allt större utrymme, vilket ytterligare pressar producenterna.