fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
NÄRINGSPOLITIK | KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kompetensförsörjning i budgetpropositionen för 2021

Regeringens höstbudget innehåller inga större överraskningar inom kompetensförsörjningsområdet. Istället är det en fortsättning på de efterfrågade satsningar som påbörjades under våren och som Livsmedelsföretagen, tillsammans med bland andra Industrirådet och Svenskt Näringsliv, framhållit som nödvändiga under coronakrisen. Karin Thapper, ansvarig för kompetensförsörjning, går igenom och kommentarer de välkomna satsningar.

Satsningar

  • Fler utbildningsplatser inom Yrkesvux
    – i budgetpropositionen föreslås en ökning med 19 000 helårsplatser till totalt 63 500 platser.
  • Fler utbildningsplatser inom YH
    – i budgetpropositionen föreslås 1 100 nya årsplatser.
  • Satsning på kurser och kurspaket inom YH
    – I budgetpropositionen föreslås 100 miljoner kr för korta, flexibla utbildningar inom yrkeshögskolan som underlättar kompetensutveckling och omställning. Tillförda medel beräknas räcka till omkring 6 000 studerande och anställda i behov av olika långa utbildningsinsatser.

Kommentar

Satsningarna i sig är bra. Nu följer ett viktigt arbete med att följa upp att de används rätt och kommer svenska livsmedelsföretag till del. Hittills har majoriteten av alla platser inom Yrkesvux använts till kommunernas behov inom vård och omsorg. Dessa platser är lovvärda men även näringslivet måste få möjlighet att utbildad personal via Yrkesvux. Platsbristen har även gjort att så kallade yrkesväxlare, de som har en gymnasieutbildning men vill utbilda sig till ett yrke, inte fått någon plats. Detta är ett stort problem för vuxna som vill utbilda sig till alla möjliga yrken, men kanske främst för de som vill bli bagare eller konditorer eftersom det saknas andra vägar in i dessa branscher.

Livsmedelsföretagen och ett antal av våra medlemsföretag har också medverkat till att det nu är en rad bra YH-utbildningar för livsmedelsföretag på gång. I livsmedelsstrategin är ett mål att få till en fungerande kompetensförsörjning inom hela livsmedelskedjan till år 2030. Tyvärr föreligger idag stora luckor i utbildningsutbudet. Det behövs mer och fler utbildningar för livsmedelsföretags behov om ambitionen i livsmedelsstrategin ska förverkligas. Det behöver helt enkelt bli betydligt fler platser till livsmedelsinriktade utbildningar när medel ska fördelas inom både Yrkesvux och YH.

Karin Thapper Ansvarig kompetensförsörjning 08-762 65 38070-377 97 39

Ansvarsområde: Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy