fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
MAT OCH HÄLSA | MÄRKNING

Byt inte liv - Ny kommunikationssatsning för att modernisera Nyckelhålet

I dagarna startar Livsmedelsverket satsningen Byt inte liv i syfte att modernisera märkningen Nyckelhålet. Satsningen, som genomförs i sociala medier, vänder sig inledningsvis främst till unga vuxna. Senare planerar kommunikationen också att riktas till småbarnsfamiljer.

Att förbättra sina matvanor behöver inte vara så svårt som det kan kännas. Det går att äta hälsosammare utan att ställa om hela livet. Det vill Livsmedelsverket lyfta fram genom sitt nya sätt att prata om Nyckelhålet – Byt inte liv.

I dagarna drar Livsmedelsverket igång en kommunikationssatsning för att modernisera märkningen Nyckelhålet. Satsningen, som genomförs i sociala medier, vänder sig inledningsvis främst till unga vuxna. Senare riktas kommunikationen också till småbarnsfamiljer.

Byt inte liv har tagits fram i dialog med branschorganisationer inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Tanken är att företagen så småningom också ska kunna använda Byt inte liv i sin kommunikation och marknadsföring kring Nyckelhålet.

Nyckelhålet finns även i Norge, Danmark och på Island och därför har arbetet med att modernisera Nyckelhålet gjorts tillsammans med de nordiska systermyndigheterna.

Livsmedelsföretagen har de senaste åren arbetat aktivt tillsammans med Livsmedelsverket för att revitalisera Nyckelhålet, få till stånd en anpassning till dagens förhållanden och en kontinuerlig översyn som kan hålla Nyckelhålet aktuellt framöver. Detta resulterade i en översyn av märkningskriterierna, vilken var ute på remiss under våren 2020.

Livsmedelsföretagen har även lyft fram Nyckelhålet i Livsmedelsstrategin. Där var Livsmedelsföretagens position att Livsmedelverket bör fått större anslag än de medgivna 2 miljoner kronorna per år under 2020 – 2025 för att aktualisera och kommunicera Nyckelhålet. I Norge och Danmark lägger myndigheterna ca 3 – 4 miljoner per år på att kommunicera hälsofördelarna med Nyckelhålsmärkta produkter. Det är dock Livsmedelsföretagens mening att Livsmedelverket har gjort en bra analys av vilka målgrupper de riktar sig till och har använt pengarna väl med den kampanj som de tagit fram. Vi tror därför att det kommer bli ett bra utfall och hoppas på större tilldelning av medel framöver.

I EU:s Farm to Fork strategi finns ett förslag om gemensam framsidesmärkning med. Livsmedelsföretagen driver på för att den satsningen inte ska äventyra framtiden för Nyckelhålet som är väletablerat och tydligt kopplat till de svenska kostråden. Tillsammans med kollegorna i Norge, Finland och Danmark har Livsmedelsföretagen bland annat skrivit till EU-kommissionen för att lyfta fram Nyckelhålet i det sammanhanget.

Marie Rydén Näringspolitisk expert 08-762 65 37

Marie arbetar med livsmedelslagstiftning och är ansvarig för frågor som rör livsmedelskontroll, ekologisk lagstiftning, främmande ämnen inkl akrylamid, förpackningar och tillsatser. Hon är generalsekreterare för Kvarnföreningen och Föreningen svenska glasstillverkare och ordförande i referensgruppen för kvalitet, lagstiftning och märkning (KLM). Marie har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har arbetat med produktutveckling och lagstiftningsfrågor på bl a Arla, Unilever och Lantmännen.

Ulrika Ehrhardt Expert livsmedel och lagstiftning 08-762 65 05

Ulrika arbetar med livsmedelslagstiftning, märkning, allergifrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål. I detta ingår bl a att bistå medlemsföretagen med rådgivning, ha en tät dialog med relevanta myndigheter, hålla i utbildningar och regelbundet stämma av aktuella och kommande frågor med Livsmedelsföretagens egna referensgrupper. Ulrika är legitimerad apotekare till utbildningen, och hon har jobbat med livsmedelslagstiftning sedan 1991. Först var hon på Livsmedelsverket i nästan åtta år och därefter har hon varit på Livsmedelsföretagen.

Nicklas Amelin EU-expert +46-8-762 65 18+46-70-329 60 80

Nicklas arbetar med EU-lagstiftning inom livsmedelsområdet och bevakar även EU-samarbete i livsmedelsfrågor där det ännu inte finns gemensam lagstiftning, t ex inom mat och hälsa. Nicklas arbetar i stor utsträckning på plats i Bryssel och där är han bl a aktiv inom vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope där han är ordförande för Food and Consumer Policy Committee. Nicklas har tidigare arbetat på regeringskansliet och på EU-kommissionen i Bryssel.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy