Krisen är inte över – förläng stödåtgärderna nu

De senaste månadernas dubbla förhandlingar om LAS och omställning samt industrins löneavtal har varit viktiga och fått berättigad uppmärksamhet. Men, vi får inte glömma att det fortsatt pågår en pandemi som drabbar många branscher extremt hårt, och att förlängda stödåtgärder är nödvändiga för att rädda de företag som ska betala ut de nya lönerna. Detta särskilt mot bakgrund av den senaste veckans nya restriktioner, skriver Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Vi lever i händelserika tider. På både gott och ont. Så snart vi lagt inte bara en utan två förhandlingar om LAS och omställning till handlingarna blev, efter en intensiv process, löneavtalen för den svenska industrin klara natten mellan lördag och söndag. Avtal som ger nödvändig långsiktighet och stabilitet för svensk ekonomi och arbetsmarknad, även om lönenivåerna landade på gränsen för vad många av industrins företag mäktar med. Samtidigt har det nog inte undgått någon att smittspridningen i Sverige och Europa sett en oroande ökning. Något som lett till ökade och hårdare restriktioner.

Jag är ingen epidemiolog, men utgår ifrån att de förnyade och utökade restriktioner som nu meddelats av regeringen och myndigheter är nödvändiga och väl avvägda. Men, de måste kombineras med förlängda stödåtgärder och kompensation till berörda företag. Annars är risken överhängande att ännu fler i grunden livskraftiga företag går omkull. Däribland många av våra fantastiska bagerier, konditorier, destillerier och bryggerier som främst säljer genom egen servering eller till hotell- och restaurangbranschen. Något som skulle resultera i ytterligare ökad arbetslöshet och få katastrofala konsekvenser för svensk ekonomi och välfärd. För att undvika detta är behovet av förlängda stöd akut.

I grunden är logiken väldigt enkel. Så länge som det föreligger restriktioner som minskar företagens möjlighet att bedriva sin verksamhet behövs även stödåtgärderna. Annars kommer företagen att gå under, människor att förlora sina jobb och skatteinbetalningarna att minska. Mot bakgrund av detta är regeringens tystnad om förlängda åtgärder oförståelig. Besked om ytterligare möjlighet till omställningsstöd, korttidspermittering och senareläggande av skatteinbetalning borde ha lämnats redan i samband med de nya restriktionerna. Nu ökar osäkerheten för varje dag och information om framtiden behöver lämnas snarast möjligt.

Vi får inte låta de senaste veckornas fokus på förhandlingsfrågor och potentiell regeringskris överskugga det faktum att vi fortsatt befinner oss i en djup kris. En extrem situation som kräver handlingskraft och konkreta åtgärder för att rädda jobb och företag, så att de ekonomiska hjulen ska fortsätta snurra, i en förhoppningsvis ökad takt.