Exponeringen av bisfenol A lägre än väntat

Exponeringen av det hormonstörande ämnet Bisfenol A är lägre än vad man tidigare trott.

Inom EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) pågår en förnyad riskvärdering av bisfenol A, vilken görs i två delar:

1) Exponering: EFSA-bedömning publicerad 25 juli 2013

2) Hälsoeffekter: Beräknas publiceras början av 2014

Utifrån dessa delar beräknas den fullständiga riskvärderingen av bisfenol A att publiceras maj 2014.

EFSA har nu bedömt att exponeringen av bisfenol A, inklusive via livsmedel, är lägre än man tidigare har bedömt.

Den mängd vi får oss kommer dock främst från mat och dryck, via förpackningarna, och framför allt från konserverade livsmedel och kött/köttprodukter. EFSA:s tidigare riskbedömning från 2006 visade att det är mycket låg risk för att bisfenol A som förs över till oss via maten ska skada hälsan.

EFSA har inte bara bedömt exponering via maten utan även bidrag från andra källor t ex från kvitton, leksaker, luft och damm.

En förklaring till att exponeringen är lägre än tidigare beror av att EFSA haft tillgång till mer förfinade data jämfört med 2006 bl a genom haltdata av bisfenol A i urinprover.

EFSA:s bedömning av exponering är nu ute för samråd fram till 15 september.