Livsmedelsföretagen har rekryterat krisexperten Jeanette Fors-Andrée

Livsmedelsföretagen har rekryterat en av landets ledande krisexperter, Jeanette Fors-Andrée, för att stötta medlemsföretagen i krishantering och kriskommunikation.

Foto: Andreas Suojanen www.tna.nu

– Medias intresse för och granskning av livsmedelsbranschen blir allt intensivare. Att hantera matlarm, reella eller inte, blir en påtagligare del av företagens vardag. Med Jeanette Fors-Andrée kommer vi kunna erbjuda bästa möjliga stöd till våra medlemmar i dessa frågor, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist.

Enligt Marie Söderqvist är inrättandet av den nya krisstödsfunktionen en del av en större förändring och modernisering av Livsmedelsföretagens verksamhet.

– En modern branschorganisation inom ett område som är så intressant för medierna måste kunna hjälpa företag med just mediehantering, säger Marie Söderqvist och tillägger att Livsmedelsföretagen är den första branschorganisation som inrättar en särskild tjänst för just kriskommunikation.

Flera år av professionell rådgivning som kriskonsult och sju års forskning kring kriskommunikation och krishantering vid Uppsala universitet har gjort Jeanette Fors-Andrée till en av landets ledande experter på området. Jeanette är flitigt anlitad som föreläsare och som expert i media. Hon har skrivit två ledarskapsböcker om kriskommunikation. Närmast kommer hon från en tjänst som kriskonsult på den globala byrån Hill+Knowlton Strategies där hon hjälpte kunder med både akut och förebyggande krishantering.

– Livsmedel är något som alla har en relation till. Konsumenterna ställer högre krav, förtroendet för ett varumärke kan snabbt få sig en rejäl törn och transparensen blir större och större. Det gör att det blir allt viktigare för företag att förutse och hantera kriser på ett sätt som motsvarar konsumenternas förväntningar på öppenhet och korrekt agerande. säger Jeanette Fors-Andrée.

Läs mer om den nya krisstödsfunktionen