Livsmedelsindustrin får pengar till valideringsprojekt

Livsmedelsföretagen har tillsammans med Livsmedelsarbetarförbundet beviljats ett statligt bidrag på nästan 1,5 miljon kronor för att utveckla en valideringsmodell inom vår processinriktade industri. Livsmedelsföretagen har under våren 2015 inlett ett industrigemensamt projekt för att ta fram en valideringsmodell för industriell baskompetens. Ett tiotal livsmedelsföretag är hittills involverade i arbets- och referensgrupper.

– De statliga medlen ger oss möjlighet att fortsätta vårt påbörjade arbete inom validering. Vi kan nu tydliggöra vilken kompetens som utöver industriell basnivå krävs för att kunna arbeta inom processinriktad livsmedelsindustri, säger Karin Thapper, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Livsmedelsföretagen.

Modellen för validering av kompetens inom livsmedelsindustrin ska beskriva individens kompetens i förhållande till företagens krav på kompetens.

– Med modellen för validering skapas förutsättningar för att utforma ett kvalitetssäkrat innehåll i industrirelaterade utbildningar, vilket är en förutsättning för att livsmedelsindustrin ska få den kompetens som krävs för att vara internationellt konkurrenskraftig, säger Karin Thapper.

För det enskilda företaget innebär modellen bättre möjligheter att planera och genomföra kostnadseffektiv kompetensutveckling. Modellen ger även omställningsföretag och utbildningsanordnare möjligheter att utforma relevant arbetsmarknadsutbildning. Parallellt sker ett samarbete med processindustrin inom IKEM för att om möjligt skapa en gemensam modell för hela processindustrin.

 

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39