Nominering till Livsmedelsföretagens styrelse

Den 11 maj 2016 hålls Livsmedelsföretagens ordinarie förbundsstämma. Medlemmar välkomnas att föreslå kandidater till styrelsen eller att anmäla eget intresse. Förslag skickas till valberedningen: carina.hanson@estrella.se.