Sänkt arbetsgivaravgift för forskning och utveckling

Från och med den 1 januari 2014 kan företagare få sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning och utveckling.

Exempel på arbeten som kan ge avdrag är forskare och kvalificerade produktutvecklare. Tekniska eller medicinska experter som med sin kunskap och erfarenhet utför uppgifter som ett led i forsknings- eller utvecklingsverksamheten kan också omfattas.

Sänkningen uppgår till 10 procent av lönesumman för anställda som arbetar med forskning eller utveckling under minst 75 procent av arbetstiden och minst 15 timmar per månad.

Exempel på arbeten som kan ge avdrag är forskare och kvalificerade produktutvecklare. Tekniska eller medicinska experter som med sin kunskap och erfarenhet utför uppgifter som ett led i forsknings- eller utvecklingsverksamheten kan också omfattas, enligt Skatteverkets webbplats.

Den anställde ska ha fyllt 26 men inte 65 år när året börjar. Anställningsformen spelar ingen roll och inte heller om de har arbetat i Sverige eller något annat land.

Den maximala nedsättningen för en koncern är 230 000 kronor per månad. Vid en månadslön på 50 000 kronor omfattar nedsättningen som högst 46 anställda.