Seminarieinbjudan: Löneprocessen för tjänstemän

Lönebildningen kan vara en positiv kraft i företagets verksamhet. Den individuella lönesättningen kan skapa förutsättningar för att medarbetare utvecklas och stimuleras till goda prestationer. Därför bjuder Livsmedelsföretagen, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna tillsammans in till ett seminarium med diskussioner om lönebildning.

En välfungerande lönebildning bidrar till ökad produktivitet, effektivitet och lönsamhet, vilket i sin tur möjliggör fortsatt löneutveckling i företaget. Det är i företaget – hos ledning, fackliga företrädare och de anställda tjänstemännen – det finns kunskaper som ger möjligheter att utveckla lönebildningen. Seminariet om lönebildning riktar sig främst till dig som är ansvarig för och arbetar med lönesättning på företag, t ex vd, personalchef, lönesättande chef samt fackliga företrädare. Kom gärna olika företrädare från samma företag då vi med fördel ser att de lokala parterna deltar.

 

 

Seminariet arrangeras vid tre tillfällen:

Stockholm den 26 januari

Kl. 09.15 – 12.00 på Ledarnas kontor, S:t Eriksgatan 26

Göteborg den 31 januari

Kl. 13.15 – 16.00 på Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3

Malmö den 1 februari 

Kl.13.15 – 16.00 i Näringslivets hus, Navigationsgatan 1 A

 

Vi behöver din anmälan senast den 8 januari 2018. OBS! Antalet platser är begränsat.