Stort intresse för märkningsutbildning

Livsmedelsföretagens utbildningsdag om den nya märkningshandboken lockade närmare 90 väldigt engagerade deltagare från våra företag till Stockholm den 25 september. Märkningsreglerna diskuterades ingående, och exempelvis ägnades mycket tid åt frågan om hur allergener på ett tydligt sätt ska framhävas på förpackningen.

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning