Tvärlivs forskningsseminarium den 25 november

Välkomna till Tvärlivs heldagsseminarium kring livsmedelsforskning och innovation måndagen den 25 november 2013 i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.

Akademin och aktörerna i livsmedelskedjan har en nyckelroll i samhället. Genom forskning och innovation kan livsmedelsbranschen förse marknaden med livsmedel som kommer från hållbar livsmedelsproduktion, som skapar förutsättningar för konsumenternas hälsa och välmående och som stärker branschens konkurrenskraft.

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet för livsmedel, Tvärlivs, är statens och livsmedelsbranschens gemensamma satsning för att stödja svensk livsmedelsforskning. Programmet är samfinansierat mellan stat och näringsliv (Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning). Målsättningen med TvärLivs är:

  • Att stärka svensk livsmedelsforskning
  • Att stärka branschens förmåga till innovation och kostnadseffektivitet
  • Att skapa en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor

Mer information om program och anmälan till seminariet den 25 november kommer inom kort.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig