Uppsägning vid sjukskrivning

Som huvudregel gäller att sjukdom inte ska leda till uppsägning, men nedsatt arbetsförmåga kan i vissa fall utgöra saklig grund. Det förutsätter dock bland annat att arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Om arbetsförmågan, efter genomförd arbetsanpassning och rehabilitering, permanent är så nedsatt att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse, kan det vara saklig grund för uppsägning. Först måste arbetsgivaren också, om det är skäligt, ha erbjudit omplacering till annat ledigt arbete. Arbetsgivaren har bevisbördan för att vid en tvist visa att uppsägningen var korrekt och det är därför viktigt att dokumentera all hantering.

Det är svårt att bedöma om det föreligger saklig grund för uppsägning vid sjukdom och en felaktig uppsägning kan i slutänden bli väldigt kostsam. Vi rekommenderar därför medlemsföretagen att alltid ta kontakt med Livsmedelsföretagens förhandlare innan ni verkställer en uppsägning i ett sådant fall.

Rehabilitering

Om arbetsgivaren är aktiv i rehabiliteringsarbetet och har tydliga rutiner för sjukskrivning och rehabilitering minskar risken för långa sjukskrivningar. Som ett stöd för arbetsgivare finns rehabiliteringsverktyget som innehåller en mängd råd för hela sjukskrivningsprocessen, http://rehab.prevent.se/rehabverktyget.

I den så kallade rehabiliteringskedjan anges tidsperioder för arbetsgivarens och Försäkringskassans olika insatser. Utgångspunkten är att arbetsgivarens insatser ska ha fokus på den nuvarande arbetsplatsen och ligga inom de första 180 dagarna av sjukskrivningen. Därefter ska Försäkringskassan bedöma arbetsförmågan i förhållande till på arbetsmarknaden förekommande arbetsuppgifter.

Läs gärna mer i vår faktabank