192 miljoner kronor till ökad livsmedelsforskning och -innovation

Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Satsningen syftar till att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället. I satsningen fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige. För två av dessa har Livsmedelsföretagen varit medsökande.

Forskning vetenskap laboratorium

Hur kan Sverige bli en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat? Vilken roll spelar djuren i en ökad, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sveriges olika regioner? Hur kan livsmedelssystemet ställa om i alla led, från innovationsledning till kunskap om kundbeteende? Och hur kan Sverige ta fram växtbaserade proteiner med hälsofördelar som blir kundens förstahandsval? Det är några av frågorna som de nya forskningscentrumen ska söka svar på.

De fyra centrum som beviljas medel bygger på samverkan mellan akademi och näringsliv och kommer att ha sina huvudsäten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås, men deras arbetsområden kommer att täcka hela Sverige.

– Att bevilja fyra forskningscentrum medel är en fantastisk satsning, som är absolut nödvändig för att fortsätta utveckla morgondagens hållbara livsmedel. Det här visar att vi menar allvar med att öka den internationella konkurrenskraften för Sveriges tredje största industri, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Beviljade centrum

BLUE FOOD – Centre for the seafood of the future

Huvudsökande organisation: KTH, Stockholm

Ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm

Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)

Huvudsökande organisation: Örebro Universitet

Ingående parter: SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA, Coor

 

Food Innovation Enabling Sustainable Transition – FINEST

Huvudsökande organisation: RISE, Borås

Ingående parter: Chalmers, Uppsala universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, LRF, Livsmedelsföretagen, Hushållningssällskapet, Mycorena, Lantmännen, Solina-Sweden, IKEA Food Service, Lyckeby Culinar, Skira, Axfoundation, Boofood, Foodhills AB, ICA

 

SustAinimal – a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems

Huvudsökande organisation: SLU, Uppsala

Ingående parter: RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig