ABC för en säkrare arbetsmiljö

ABC-analysen är ett handgripligt sätt att analysera säkerhetskulturen på din arbetsplats, för att förstå hur den kan stärkas genom förändrade beteenden. Med hjälp av Prevents smidiga analysverktyg och en enkel steg för steg-guide kan du starta diskussionen och förbättra säkerhetskulturen utifrån de behov som finns på just din arbetsplats.

Säkerhetskultur

God säkerhetskultur är att främja gemensamma värderingar, attityder och kunskap. För att skapa eller utveckla en säkerhetskultur krävs insikter om vilka risker som finns och vilka beteenden som är säkra och kan hjälpa till att motverka riskerna.

När rutiner, instruktioner och policydokument finns på plats men inte följs är lösningen därför inte fler rutiner, utan att aktivt förstärka och uppmuntra säkra beteenden. Störst möjlighet att påverka säkra beteenden är nämligen att uppmuntra och skapa gynnsamma konsekvenser – som ett glatt hejarop eller positiv feedback.

En steg för steg-guide

Prevents steg-för-steg-guide går igenom hur du kan ta hjälp av ABC-analysen för att analysera vilka säkerhetsbeteenden som är viktiga för din arbetsplats, säkerställa att alla har kunskapen att utföra dem rätt samt analysera vilka beteenden som behöver uppmuntras för att förändra det redan invanda och potentiellt riskfyllda beteendet. Guiden ger dig verktyg för analys, gruppdiskussioner och hur man involverar hela arbetsgruppen i säkerhetsarbetet. Nyckeln till en säkrare arbetsplats är förståelse, engagemang och uppmuntra rätt beteenden.

Du hittar guiden, filmer, checklistor och fler verktyg på Prevents hemsida

Kontaktperson på Livsmedels­företagen

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert