Alla vinner på design för återvinning

Den 9 november besökte Livsmedelsföretagens referensgrupp Kommittén för livsmedelslagstiftning (KLM) Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala. Besöket gav både insikter och inspiration till företagens arbete med att ta fram ännu bättre förpackningar.

Gruppen togs emot av Svensk Plaståtervinnings vd Mattias Philipsson och Rickard Jansson, material specialist. De presenterade  processen och beskrev vilka möjligheter och utmaningar som finns med återvinning av plastförpackningar.

Det ställdes många frågor  av deltagarna för att klargöra vilka förpackningsförändringar som krävs för att  få återvinningsgraden att öka från dagens 18,1 procent. Det blev tydligt att det viktigaste är att konsumenterna sorterar ut all förpackningsplast till förpackningsåtervinningen där det idag försvinner så mycket som 50 procent.

Företagen behöver bidra genom att tänka på hur förpackningen skall kunna återvinnas när de tar fram den så kallade design för återvinning. Här kan FTI:s manualer för plast vara till god hjälp: Design av förpackningar – vi hjälper dig – FTI.

I EU:s nyligen läckta förslag till ny förordning om  förpacknings- och förpackningsavfall så ingår regler för design för återvinning och olika mål för hur mycket förpackningar som skall återvinnas och hur förpackningsavfallet skall minska. Livsmedelsföretagen kommer tillsammans med medlemsföretag och FoodDrinkEurope analysera förslaget och skicka synpunkter till EU-Kommissionen.

För mer information

Marie Rydén

Näringspolitisk expert

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning