Ändrade Nyckelhålsregler – Informationsmöte för företag 15 april

Den 15 april bjuder Livsmedelsverket in till ett digitalt informationsmöte om vad ändringarna i reglerna innebär och hur företag kan göra det enklare att välja hälsosamt genom att märka sina produkter med Nyckelhålet. Mötet vänder sig främst till dig som arbetar med produktutveckling och nutritionsfrågor.

Första mars trädde ändringar i föreskrifterna om Nyckelhålet (LIVSFS 2005:9) ikraft. Ändringarna framgår av föreskrifterna LIVSFS 2021:1. De viktigaste förändringarna rör färdigrätter och vegetabiliska produkter.

Under mötet den 15 april beskriver Livsmedelsverket de huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna och ger exempel på hur de kan användas för olika typer av produkter. Deltagare är välkomna att ställa frågor. Har du redan nu frågor du vill ställa så kan du skicka dem till Marie Rydén på Livsmedelsföretagen.

Mer information och anmälan

Du hittar mer information om mötet och hur du anmäler dig på Livsmedelsverkets hemsida.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert