Anslut företaget till överenskommelsen om minskat matsvinn

Nu börjar den frivilliga överenskommelsen för matsvinn, enligt samma modell som det brittiska Wrap, äntligen få sin form. Lanseringen blir den 12 mars och vi uppmanar våra medlemsföretag att ansluta sig till överenskommelsen.

Det har funnits en önskan från både branschen och myndigheterna att sätta upp en frivillig överenskommelse med syfte att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn i hela livsmedelskedjan. Storbritannien och Norge har visat att detta är en väg till framgång för att minska svinnet och nå SDG 12.3. Nu är flertalet europeiska länder på gång med att etablera liknande överenskommelser och Sverige är ett av dem.

– Överenskommelsen ligger helt i linje med matsvinnsåtagandet i vårt hållbarhetsmanifest. Lanseringen är den 12 mars men som företag kan man självklart fortfarande gå med både före och efter. Många företag har varit intresserade men ännu inte kommit till skott, men jag ser egentligen ingen anledning till att tveka. Ju fler företag som är med desto bättre kommer detta bli, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Här anmäler du dig till lanseringen den 12 mars.

Mer information om överenskommelsen hittar du på IVL Svenska Miljöinstitutets hemsida.

Vad menas med en överenskommelse?

Den frivilliga överenskommelsen innebär att – utan behov av ytterligare lagstiftning – aktörerna i livsmedelskedjan åtar sig att samarbeta för att identifiera var livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn uppstår och var orsaken finns. Var matsvinnet uppstår och var orsaken finns är inte alltid i samma led av kedjan. Genom att samarbeta tvärs över kedjan kan problemen åtgärdas oavsett orsak och lösningar spridas till fler. En överenskommelse är också mer flexibel än lagstiftning då den enklare kan justeras och anpassas till förändrade omständigheter.

Den svenska överenskommelsen kommer att drivas som ett fristående kansli.

Vad innehåller överenskommelsen om minskat matsvinn?

Det svenska förslaget innehåller följande tre komponenter:

  1. Målsättningar kring minskning av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn
  2. Datainsamling för uppföljning av överenskommelsens mål och för att kunna hitta ”hotspots” att arbeta med över hela värdekedjan.
  3. Ett forum och arbetsgrupper för att samla aktörer längs livsmedelskedjan till diskussion och genomförande av specifika, branschövergripande projekt med syfte att accelerera minskningen av livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn.

Utöver detta ingår att kansliet för överenskommelsen bedriver omvärldsbevakning, kunskapsspridning av goda exempel och resultat från projekt. Medlemmar i överenskommelsen kommer också visas upp och ges en arena.

Därför ska just ditt företag vara med

Som deltagande företag får man en chans att utåt visa att företaget aktivt arbetar med frågan om att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn. Genom att få stöd i mätningsarbetet kan man få koll på verksamhetens livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn, och genom forumet kan man jämföra företagets data med andra i branschen. Forumet och arbetsgrupperna ger en stor möjlighet att skapa projekt där flera aktörer medverkar, vilket har visat sig vara mycket effektivt för att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn, hos alla ingående aktörer.

En överenskommelse ger också en möjlighet till nära samarbete mellan branschen, samt till berörda myndigheter och departement.

Mer information

Här anmäler du dig till lanseringen den 12 mars.

Mer information om överenskommelsen hittar du på IVL Svenska Miljöinstitutets hemsida.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44