”Äntligen ett förslag som kan leda till bättre matchning”

Regeringen presenterade idag en lagrådsremiss utifrån Planerings- och dimensioneringsutredningens betänkande. Karin Thapper, kompetensförsörjningsansvarig på Livsmedelsföretagen, välkomnar regeringens förslag om bättre matchning mellan gymnasieskolans utbildningsutbud och arbetsmarknadens behov.

Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen

I korthet innebär regeringens förslagen att arbetsmarknadens behov får större betydelse för utbildningsutbudet på gymnasial nivå och att samverkan stärks mellan olika aktörer som är viktiga för en fungerande kompetensförsörjning.

– Äntligen har vi ett förslag som kan leda till bättre matchning mellan gymnasieskolans och komvux utbud och våra livsmedelsföretags behov. Tillsammans med attraktiva yrkesutbildningar och förslaget som kom förra veckan, om att återinföra högskolebehörigheten på samtliga nationella gymnasieprogram, kan viktiga steg tas som stärker livsmedelsföretags kompetensförsörjning. Nu gäller det att riksdagen förstår vikten av näringslivets behov av yrkesutbildade och bifaller förslagen när de behandlas i utbildningsutskottet och senare ska behandlas i riksdagens kammare. Det här är näringspolitiskt viktiga förslag för Sverige och för att livsmedelsstrategins mål ska kunna nås, säger Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39