Använder ditt företag gas? Hör av dig till Livsmedelsföretagen

Många livsmedelsproducenter använder sig av gas. Givet det oroliga världsläget kan tillgången på gas komma att variera, med konsekvenser för livsmedelsproduktionen. Om ditt företag använder gas får du gärna höra av dig till Patrik Strömer på Livsmedelsföretagen.

Biogas och naturgas används i viss utsträckning för uppvärmning och kollektivtrafik, men det viktigaste användningsområdet är livsmedel och olika typer av kemiska produkter.

Energimyndighetens lägesrapporter baseras på utvecklingen i omvärlden, då den svenska produktionen av gas inte är tillräcklig för att täcka behovet. Gasnätet i södra och västra Sverige är förbundet via Danmark till kontinenten, varför en akut brist på naturgas också kan få konsekvenser i Sverige.

Under året renoveras det danska Tyra-fältet, vilket gör att normal produktion därifrån inte är tillgänglig förrän nästa år och förbindelsen Baltic Pipe mellan Norge och Polen är beräknad att vara i drift först vid årsskiftet.

Livsmedelsföretagen har tät dialog med ansvariga myndigheter, men de företag som använder gas får gärna höra av sig till Patrik Strömer, näringspolitisk expert med ansvar för totalförsvar och försörjningsförmåga. Framför allt är det viktigt att kunna sammanställa effekter av minskad tillgång och vilka handlingsalternativ som då finns tillgängliga. Då detta rör sig om konfidentiell information är telefon lämpligare än e-post.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert