Arbetsgivarträffar i juni om nya LAS- och omställningsregler

Den 1 oktober 2022 förväntas de nya reglerna om anställningsskydd, trygghet och omställning på den svenska arbetsmarknaden kunna börja tillämpas i praktiken. I juni arrangerar vi särskilda arbetsgivarträffar för att informera om de nya reglerna och anmälan är öppen. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk berättar mer.

Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Livsmedelsföretagen

Henrik van Rijswijk:

Den 1 oktober 2022 förväntas de nya reglerna om anställningsskydd, trygghet och omställning på den svenska arbetsmarknaden kunna börja tillämpas i praktiken efter att ha trätt i kraft den 30 juni. Allt under förutsättning att hanteringen i Riksdagen sker enligt beräknad tidsplan.

I februari skickade regeringen sitt förslag om ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) på remiss till Lagrådet, som ska granska det lagda förslaget ur ett juridiskt perspektiv. När sedan de nya lagreglerna har trätt i kraft kan ett nytt så kallat Huvudavtal tecknas av arbetsmarknadens parter, bland dessa Livsmedelsföretagen. I och med det kan de omfattande och välkända LAS- och omställningsförhandlingarna, som pågått under flera år, anses ha nått sitt slut med ett gott resultat.

Särskilda arbetsgivarträffar i juni

De nya reglerna, som delvis innebär genomgripande förändringar för hela den svenska arbetsmarknaden, kommer givetvis att få stor betydelse för Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Vi vill därför inbjuda till särskilda arbetsgivarträffar som specifikt och i detalj kommer att behandla det nya eller förändrade regelverket. Träffarna leds av mig och mina kollegor på förhandlingsavdelningen.

Arbetsgivarträffarna kommer att äga rum i början av juni månad, då alla de nya reglerna sannolikt fallit på plats. Vi kommer att erbjuda både fysiska träffar och en digital version enligt följande schema:

  • Helsingborg den 7 juni kl. 13-16
  • Stockholm den 8 juni kl. 13-16
  • Göteborg den 9 juni kl. 13-16
  • En digital arbetsgivarträff äger rum den 15 juni kl. 10-12.30

Det går utmärkt att anmäla sig till vilken som helst av träffarna oberoende av företagets geografiska placering i landet.

Deltagande vid arbetsgivarträffarna är kostnadsfritt för medlemsföretag. Målgruppen är huvudsakligen HR- och personalansvariga samt företagsledning.

Anmäl dig här

Du anmäler dig via vår kalender som du hittar på denna länk.

Varmt välkommen!

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40