Arbetsmiljöverket genomför tillsyn av förebyggande av smittorisker

Arbetsmiljöverket kommer under sommaren att inspektera hur arbetsgivare förebyggande hanterar smittorisker. Om du är företrädare för ett livsmedelsföretag och känner behov av uppdatering av ert arbetsmiljöarbete, undrar hur ni bäst förbereder er inför en inspektion eller har andra frågor ska du inte tveka att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf för rådgivning och vägledning.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har informerat om att de under sommaren kommer att inspektera hur arbetsgivare förebyggande hanterar smittrisker, bland annat i butiker. Detta med anledning av att många verksamheter ser olika ut beroende på årstid och att semestertiderna förväntas föra med sig ett ökat antal kunder i mindre butiker. Inspektionerna kommer i första hand att genomföras via telefon. Mer information om sommarens inspektioner hittas här.

Tveka inte att kontakta Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf om ditt företag fått föranmälan om inspektion och undrar hur det går till, om ni känner behov av översyn av ert arbetsmiljöarbete eller har andra frågor på arbetsmiljöområdet.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert