Att anmäla allvarliga tillbud gäller nu alla verksamheter

I december gav Arbetsmiljöverket ny information om vilka som ska anmäla allvarliga tillbud avseende covid-19. De gjorde även en ny tolkning av vilka som berörs av föreskrifterna om smittrisker avseende dokumentationskrav vid konstaterad exponering. Kraven gäller nu alla verksamheter. 

Tidigare tolkning innebar att kraven enbart gällde verksamheter där arbetstagare blev utsatta för smitta på grund av särskilda arbetsuppgifter, exempelvis inom sjukvård, omsorgsarbete och laboratorier.

Livsmedelsföretagen kommer att skicka särskild information till medlemsföretagen.

Vill du veta mer? Kontakta vår arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert