Avgift införs från 1 juni för att ansöka om skyddade beteckningar

Från och med den 1 juni 2021 kommer Livsmedelsverket att ta ut avgifter för handläggningen av ansökan om registrering av skyddade (bl a geografiska) beteckningar och för samrådsbegäran om status för nytt livsmedel. De företag som planerar att skicka in en ansökan behöver därför göra detta senast den 31 maj om man inte ska behöva betala avgiften.

Livsmedelsföretagen beklagar att avgiften införs. Vi har i remissvar framfört att det vore mycket olyckligt att i dagsläget börja ta ut en avgift för att ansöka om skyddade beteckningar eftersom regeringen önskar öka användandet av dessa EU-skydd för att svenska företag ska kunna dra nytta av de fördelar som finns. Jordbruksverket har tidigare i år beslutat om att ett projekt med stöd att skriva ansökan korrekt ska fortsätta vilket gör att förutsättningar funnits för ett ökat intresse för skydden. En avgift för ansökan motverkar målet att öka livsmedelsexporten, och kan vara ett stort hinder för bl a småföretag.

Länk till Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel–kontroll/produktion-av-livsmedel/nyheter-for-livsmedelsforetag/livsmedelsverket-infor-tva-nya-avgifter?ll=1

Länk till vår egen nyhet tidigare i år: https://www.livsmedelsforetagen.se/fa-hjalp-med-att-ansoka-om-geografisk-beteckning-som-kan-oka-din-forsaljning-jordbruksverket-gor-det-mojligt/

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning