Avtal 2023 – För en mer flexibel, dynamisk och konkurrenskraftig livsmedelsindustri

Vilka är förutsättningarna inför avtalsrörelsen? Vilka är Livsmedelsföretagens viktigaste avtalsmål? Och vilket slags avtal vore mest gynnsamt för arbetsgivare, arbetstagare och Sverige? Svaren hittar du i Livsmedelsföretagens nya avtalsfolder.

Senast den 1 april 2023 ska nya kollektivavtal för den svenska livsmedelsindustrin vara på plats. Den 21 december träffades ledningarna för Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) för att växla avtalskrav. Inför avtalsrörelsen har Livsmedelsföretagen tagit fram en särskild avtalsskrift där man beskriver förutsättningarna inför avtalsrörelsen och redovisar de övergripande ingångsvärden med vilka man går in i förhandlingarna.

– Företagen tyngs av kraftigt ökande kostnader, minskande försäljning, snabbt sjunkande lönsamhet och en svag krona. Samtidigt ökar den redan hårda konkurrensen från låglöneländer i vår närhet. Livsmedelsföretagens mål med avtalsrörelsen är en uppsättning kollektivavtal som bidrar till en flexibel, dynamisk och konkurrenskraftig livsmedelsindustri och därmed långsiktigt gynnar arbetstagare, arbetsgivare och Sveriges ekonomi och välfärd. Det är att ta ansvar i enlighet med Industriavtalet, och det är vad vi avser göra, säger Henrik van Rijswijk, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen går in i avtalsrörelsen med tre övergripande målsättningar: rimliga löneökningar, flexibla avtalslösningar och funktionella arbetsmiljöregler.

För en mer flexibel, dynamisk och konkurrenskraftig livsmedelsindustri