Livsmedelsföretagen på DN Debatt om villkoren för bärplockare

Branschöverenskommelsen om bärplockning ska ses som ett första steg mot att ta bort marknaden för oseriösa aktörer. Det fåtal kriminella som ägnat sig åt bedrägeri måste stoppas och straffas hårt. Det skriver Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist och Svensk Dagligvaruhandels VD Thomas Svaton i en replik på DN Debatt.

I en debattartikel den 30 september lyfter Mats Wingborg m fl fram den tragiska situation som ett antal thailändska bärplockare hamnade i sedan det oseriösa företag som anställt dem för att plocka bär i Sverige inte hållit sin del av avtalet och underlåtit att betala ut löner. Artikeln pekar ut grossist- och uppköparledet som ansvariga för den uppkomna situationen.

Klart är att oseriösa och kriminella aktörer har lockat hit människor med löften om att de skulle kunna tjäna pengar. Migrationsverket har sedan ett antal år skärpt kraven på bemanningsföretagen för att de ska få arbetstillstånd för bärplockare. Men som med all kriminell verksamhet bryter dessa oseriösa aktörer med avsikt mot gällande lagstiftning.

Från livsmedelsindustrins och handelns sida har vi velat bidra till att lösa den här situationen utifrån det inflytande vi har – branschöverenskommelsen om att enbart köpa bär som kan spåras till plockare som haft bra villkor är ett exempel. Överenskommelsen ska ses som ett första steg mot att ta bort marknaden för oseriösa aktörer. Vi vill framhålla de seriösa företag som ger bärplockarna bra villkor och avtalsenliga löner, samt jobbar kontinuerligt med uppföljning och granskning. Det finns många exempel på hur thailändska plockare har kommit tillbaka flera år i rad för att plocka bär i Sverige och därigenom kunnat finansiera t ex sina barns skolgång eller starta en egen affärsverksamhet. Att komma till Sverige för att plocka bär ger en god möjlighet att att öka sin levnadsstandard, vilket är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar hur problemet med de som missbrukar reglerna ska lösas.

Det fåtal kriminella som ägnat sig åt bedrägeri måste stoppas och straffas hårt. Men låt oss inte kasta ut barnet med badvattnet. Att stänga våra gränser för arbetskraftsinvandrande bärplockare skulle vara ett gigantiskt misstag, och rycka undan mattan för tusentals människor varje år. Däremot uppmanar vi alla seriösa aktörer att dra sitt strå till stacken och genom förebyggande arbete bidra till att de regler vi har också efterlevs.

Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen
Thomas Svaton, VD Svensk Dagligvaruhandel