Behöver du personal just nu? Då kan Arbetsförmedlingen hjälpa till!

Stängda gränser till följd av corona gör det tufft för många företag som är beroende av utländska säsongsmedarbetare. I de branscher som drabbas finns företagen inom både primärproduktion och livsmedelsförädling. Arbetsförmedlingen, en av samarbetsparterna i Mer mat – fler jobb, är redo att matcha arbetssökande mot företagens rekryteringsbehov, inte minst inom kött- och charknäringen.

Arbetsförmedlingen:

Regionala arbetsförmedlare runt om i landet jobbar för högtryck just nu. Varsel och uppsägningar som drabbat till exempel besöksnäringen leder till fler arbetssökande än tidigare. Samtidigt saknas medarbetare i andra branscher, inte minst hos livsmedelsföretag. Arbetsförmedlingen har valt att rikta flera insatser mot bland annat kött- och charknäringen. Efter starka signaler från företagen om akut behov av arbetskraft startas rekryteringsutbildningar tillsammans med utbildningsföretaget Astar runt om i landet.

Satsar på rekryteringsutbildningar

En fördel med den matchningsmodell som används för att hitta rätt kandidater är att företagen är med redan vid urvalet. Utbildningens inriktning och innehåll anpassas efter de behov som arbetsgivaren har. För företagen blir utbildningen ett alternativ till att hitta arbetskraften i Polen, Irland, Rumänien, Tjeckien och Ukraina, något som behövs då pensionsavgångarna i branschen kommer att öka de närmaste åren. Inom branscher som traditionellt varit svåra att hitta arbetssökande till är det viktigt att arbetsgivaren får vara med från början och ge en bild av vad det innebär att arbeta inom yrket. Informationsträffar och intervjuer kan med fördel hållas digitalt för att hitta de arbetssökande som har förutsättningar och passar för yrket. Det viktigaste är att ha rätt inställning och motivation för att lära sig hantverket och även fysiska möjligheter att hantera en bitvis ganska tuff arbetsmiljö.

Kontakta Arbetsförmedlingen för hjälp och information

Varje företag har sin egen kravprofil utifrån hur det ser ut på den aktuella arbetsplatsen. Ju mer specifik kravprofilen är desto bättre kan rätt kandidater hittas och kopplas ihop med arbetsgivaren.

– Du som står inför utmaningen att hitta medarbetare, hör av dig till någon av mina kollegor! Projektet Mer mat – fler jobb gör att de är inlästa på de behov du som livsmedelsproducent har och vet vilka generella förutsättningar som finns, säger Klaes Hallberg, projektchef för Mer mat – Fler jobb på Arbetsförmedlingen.

Här hittar du kontaktpersoner i din region för Arbetsförmedlingen, Mer mat – fler jobb.

Innan du tar kontakt är det bra om du har tänkt igenom följande:

  • Kravprofil/arbetsbeskrivning – vilket jobb handlar det om? Vad ingår i arbetsuppgifterna? Krävs någon formell utbildning?
  • Hur stort behov av arbetskraft har du – hur många medarbetare behöver du anställa? Över vilken tidsperiod?
  • Arbetsvillkor – arbetstider, lönenivå, möjligheter till individuella anpassningar etc.
  • Kort beskrivning av ditt företag och er verksamhet.

Platsbanken: Använd #jobbjustnu i din annons

Många arbetsgivare behöver omedelbar hjälp samtidigt som allt fler personer behöver ett nytt eller tillfälligt jobb. I Platsbankens webbversion har Arbetsförmedlingen därför börjat samla annonser för arbetssökande som är tillgängliga för ett #jobbjustnu.

Listan fylls på när arbetsgivare använder #jobbjustnu i fritexten i annonsen. Arbetsförmedlingen uppmanar alla arbetsgivare att använda #jobbjustnu i annonser för den här typen av jobb.