Bemanningsföretag viktiga för industrins konkurrenskraft

Vart femte industriföretag som idag anlitar bemanningsföretag skulle tvingas säga nej till order och beställningar om möjligheterna att hyra in personal begränsades. Nästan lika många säger att de skulle flytta arbetsuppgifterna till produktionsanläggningar utomlands. Det visar en undersökning som presenteras på ett seminarium i Almedalen på söndagen. Förhandlingschef Anna Nordin kommenterar behovet av bemanningsföretag i Livsmedelsindustrin.