Björn Hellman om budgeten: Få glädjeämnen för en hårt pressad livsmedelsindustri

Sedan två år tillbaka kämpar svenska livsmedelsproducenter med extrema kostnadsökningar och kraftigt minskad försäljning och lönsamhet. Tyvärr kommer regeringens höstbudget inte erbjuda några större lättnader för företagen samtidigt som en lågkonjunktur blir alltmer oundviklig, det konstaterar Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman. 

– Det som är positivt i budgeten är den sänkta skatten på snus, systemet med fasta avgifter för slakterikontroll och de breda satsningarna för en bättre fungerande arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Ur ett livsmedelspolitiskt perspektiv blir budgeten i övrigt mest en betraktelse i backspegeln över vad som redan är utfört. Som lök på laxen beskriver regeringen situationen i branschen utifrån siffror som inte fullt ut fångar utvecklingen av det allvarliga läge företagen står inför, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.

– Våra medlemsföretag har sett sin lönsamhet minska sex kvartal i rad, men det finns i praktiken ingenting i budgeten som kommer bidra till att vända den här nattsvarta utvecklingen. Risken är överhängande att den stundande lågkonjunkturen blir ett brutalt stålbad för livsmedelsindustrin, fortsätter Björn Hellman.

Läs mer: Extremväder och kronfall grusar förhoppningarna om billigare livsmedel

– Om Sverige ska ha en livsmedelsproduktion som är både konkurrens- och motståndskraftig måste vi se omfattande, långsiktiga satsningar på nyckelområden som export, forskning och innovation och energiförsörjning. Men allt detta lyser med sin frånvaro i höstbudgeten. Kraven växer därmed ännu mer på landsbygdsminister Peter Kullgrens arbete med att uppdatera den nationella livsmedelsstrategin. Men utan ett rejält budgetunderlag i ryggen riskerar även den nya strategin att bli en välmenande men tandlös skrivbordsprodukt, avslutar Björn Hellman.

Björn Hellman

VD
Skicka e-post till Björn
08-762 65 01, 070-934 90 15