Bra förslag för framtidens Yrkeshögskola som regeringen bör implementera

I dagarna har YH-utredningen överlämnat sitt betänkande ”Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar” till regeringen. Enligt Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen, finns det många bra förslag i utredningen som regeringen bör gå vidare med.

Yrkeshögskolan är en framgångsrik institution och 9 av 10 studenter är i arbete inom ett år efter avslutad utbildning. Men utbildningsformen har växt mycket under senare år. För att svara upp mot näringslivets behov behöver Yrkeshögskolan fortsätta utvecklas och förbättras inom flera områden.

Läs mer: Utredningen om framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Ett viktigt förslag från utredaren handlar om statlig finansiering av nationella lärmiljöer för investeringstunga utbildningar. Det är ett förslag som sträcker sig utanför yrkeshögskolans nuvarande ramar och som om det genomfördes skulle ha positiva effekter även på yrkesutbildning på gymnasial nivå, menar Karin Thapper, ansvarig kompetensförsörjning på Livsmedelsföretagen.

– Det här är av stor betydelse inte bara för våra industriella utbildningar utan även för exempelvis bagerier och konditorier. Att bygga upp nya lärmiljöer inom områden som är viktiga för våra delbranscher är mycket kostsamt, och vi menar att det är skälet till att vissa utbildningar inte erbjuds i någon del av utbildningssystemet, säger Karin Thapper.

Utredaren föreslår även en fortsatt expansion av yrkeshögskolan. Livsmedelsföretagen anser att det är angeläget att yrkeshögskolan får fortsätta växa, men på ett ansvarsfullt sätt. Efterfrågan på eftergymnasial yrkeskompetens är stor i näringslivet, något som framgår tydligt i Livsmedelsföretagens nya rapport om kompetensbristen inom livsmedelsindustrin. I inspelen till den uppdaterade livsmedelsstrategin har Livsmedelsföretagen därför särskilt lyft behovet av prioriteringar på Yh-utbildningar för medlemsföretagen.

– Yrkeshögskolan behöver resurser och moderna system för att kunna fortsätta växa och samtidigt bevara sin särart inom det svenska utbildningssystemet. Nu hoppas vi att regeringen tar utredarens förslag vidare, och vi ser fram emot att bidra i det fortsatta arbetet i att utveckla och utöka Yrkeshögskolan, avslutar Karin Thapper.

För mer information

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39