Brett svenskt samarbete ska öka intresset för fullkorn

Tidningen Cerealier skriver om FullkornsFrämjandet, ett ambitiöst samarbetsprojekt som ska få oss att vilja äta mer fullkorn. Målet ska uppnås bland annat genom att sprida kunskap om fullkornets goda egenskaper och lyfta fram fördelar kopplat till hälsa och miljö. Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen och Maria Sitell, Brödinstitutet har samordnat det inledande arbetet.

Att fullkorn är nyttigt och en viktig källa till bland annat fibrer, proteiner, vitaminer och mineraler i kosten är välkänt. Att byta till fullkornsprodukter är också ett av de bästa sätten att förebygga ohälsa. Spannmålsprodukter är dessutom bland det mest klimatsmarta vi kan äta. Men trots fördelarna äter bara en av tio svenskar tillräckligt med fullkorn i dag. Det ska FullkornsFrämjandet försöka ändra på.

– Tanken är att vi gemensamt, näringsliv, akademi, offentliga aktörer och ideella organisationer, ska hjälpas åt, inspirera och lyfta fördelarna med fullkorn till olika målgrupper. Tillsammans är vi starkare än var för sig, och vi kan nå fler med ett gemensamt budskap, säger Elisabet Rytter, nutritions- och forskningsansvarig vid Livsmedelsföretagen.

Maria Sitell, Brödinstitutet och Elisabet Rytter, Livsmedelsföretagen

Fullkornsfrämjandet har hämtat inspiration från bland annat Danmarks Fuldkornspartnerskab och Oldways i Boston, USA. I Danmark har intaget av fullkorn mer än fördubblats och försäljningen av fullkornsmärkta produkter skjutit i höjden de senaste tio åren. Men det tog ett par år innan det blev en stadig och stor volymändring, berättar Maria Sitell, kommunikationschef och dietist på Brödinstitutet.

– Framgångsfaktorerna i Danmark var att de kommunicerade fullkornsinnehållet tydligt på produkterna och att arbetet drevs i nära samarbete mellan hälsoorganisationer, myndigheter, näringsliv och akademi.

Fullkornsfrämjandet ska vara medlemsfinansierat. Var för sig och gemensamt ska medlemmarna bedriva opinionsarbete och kommunicera fördelarna med fullkorn. Just nu är organisationen i en uppbyggnadsfas där ambitionen är att få med så många aktörer som möjligt. Under våren samlas avsiktsförklaringar in, med förhoppningen att ha tillräckligt många medlemmar till hösten för att komma i gång med verksamheten.

Förutom att lyfta fördelarna med fullkorn till olika målgrupper handlar arbetet om att inspirera företagen att ta fram nya fullkornsprodukter och öka omsättningen av dessa.

– Men vårt övergripande mål är att svenska folket ska äta mer fullkorn, betonar Maria Sitell och Elisabet Rytter.

Om FullkornsFrämjandet

FullkornsFrämjandet samlar akademi, näringsliv, offentliga aktörer och ideella organisationer under ett gemensamt paraply. Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm. Maria Sitell och Elisabet Rytter har samordnat det inledande arbetet där Brödinstitutet, Chalmers, Hjärt-Lungfonden, Göteborgs stad, Lantmännen, Leksands Knäckebröd, Livsmedelsföretagen, Nestlé, Paulig, Pågen och Sveriges bagare och konditorer har ingått. Även Cancerfonden, Fazer, Livsmedelsverket, Polarbröd och Wasa-Barilla har lämnat in avsiktsförklaringar för medlemskap och fler är på gång.