Budgetproposition 2021 – Samlade analyser

Här samlar vi våra analyser, kommentarer och sammanfattningar kring budgetpropositionen för 2021. Patrik Strömer, näringspolitisk expert, har skrivit en allmän sammanfattning utifrån livsmedelsbranschens perspektiv. Elisabet Rytter, forskningsansvarig, har analyserat utifrån ett forskningsperspektiv och Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig, har plockat ut tre godbitar.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Budgetproposition 2021 – påverkan på livsmedelsområdet

Forskning och innovation i budgetpropositionen för 2021

Kompetensförsörjning i budgetpropositionen för 2021

Sara Sundquist väljer ut tre godbitar i budgetpropositionen