Byt inte liv – Ny kommunikationssatsning för att modernisera Nyckelhålet

I dagarna startar Livsmedelsverket satsningen Byt inte liv i syfte att modernisera märkningen Nyckelhålet. Satsningen, som genomförs i sociala medier, vänder sig inledningsvis främst till unga vuxna. Senare planerar kommunikationen också att riktas till småbarnsfamiljer.

Att förbättra sina matvanor behöver inte vara så svårt som det kan kännas. Det går att äta hälsosammare utan att ställa om hela livet. Det vill Livsmedelsverket lyfta fram genom sitt nya sätt att prata om Nyckelhålet – Byt inte liv.

I dagarna drar Livsmedelsverket igång en kommunikationssatsning för att modernisera märkningen Nyckelhålet. Satsningen, som genomförs i sociala medier, vänder sig inledningsvis främst till unga vuxna. Senare riktas kommunikationen också till småbarnsfamiljer.

Byt inte liv har tagits fram i dialog med branschorganisationer inom livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Tanken är att företagen så småningom också ska kunna använda Byt inte liv i sin kommunikation och marknadsföring kring Nyckelhålet.

Nyckelhålet finns även i Norge, Danmark och på Island och därför har arbetet med att modernisera Nyckelhålet gjorts tillsammans med de nordiska systermyndigheterna.

Livsmedelsföretagen har de senaste åren arbetat aktivt tillsammans med Livsmedelsverket för att revitalisera Nyckelhålet, få till stånd en anpassning till dagens förhållanden och en kontinuerlig översyn som kan hålla Nyckelhålet aktuellt framöver. Detta resulterade i en översyn av märkningskriterierna, vilken var ute på remiss under våren 2020.

Livsmedelsföretagen har även lyft fram Nyckelhålet i Livsmedelsstrategin. Där var Livsmedelsföretagens position att Livsmedelverket bör fått större anslag än de medgivna 2 miljoner kronorna per år under 2020 – 2025 för att aktualisera och kommunicera Nyckelhålet. I Norge och Danmark lägger myndigheterna ca 3 – 4 miljoner per år på att kommunicera hälsofördelarna med Nyckelhålsmärkta produkter. Det är dock Livsmedelsföretagens mening att Livsmedelverket har gjort en bra analys av vilka målgrupper de riktar sig till och har använt pengarna väl med den kampanj som de tagit fram. Vi tror därför att det kommer bli ett bra utfall och hoppas på större tilldelning av medel framöver.

I EU:s Farm to Fork strategi finns ett förslag om gemensam framsidesmärkning med. Livsmedelsföretagen driver på för att den satsningen inte ska äventyra framtiden för Nyckelhålet som är väletablerat och tydligt kopplat till de svenska kostråden. Tillsammans med kollegorna i Norge, Finland och Danmark har Livsmedelsföretagen bland annat skrivit till EU-kommissionen för att lyfta fram Nyckelhålet i det sammanhanget.

Marie Rydén

Näringspolitisk expert

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80