Codex – varför är det viktigt för livsmedelsproducenter och konsumenter?

Codex är FAO/WHOs livsmedelsorgan där globala regler för livsmedel arbetas fram. I vissa frågor blir dessa regler en bra grund när EU ska utarbeta regler och Codexregler har också betydelse vid internationell handel. Codex´ märkningskommitté brukar hålla sina möten i Kanada och vid årets möte hade Livsmedelsföretagen en representant på plats.

Reglerna i Codex, eller Codex Alimentarius som är namnet på regelverket, har en stor fördel eftersom de är resultatet av globala diskussioner. En fråga som Livsmedelsföretagen är mycket engagerade i gäller allergener och när det är lämpligt att ange ”kan innehålla (spår av)” ett allergen. Codex har gett en expertgrupp i uppdrag att föreslå referensdoser för allergener som ska användas vid dessa bedömningar och dessa diskuterades vid mötet nu i maj. Livsmedelsföretagens representant, Elisabeth Daginder från Lantmännen, var en del av FoodDrinkEuropes delegation och berättar här om sina intryck från mötet.

”Det var väldigt intressant att vara med på ett Codex-möte. Vilket maskineri! Enligt min mening behövs det definitivt fler representanter från industrin i forumet, då det är där mycket av kompetensen sitter och det är industrin som i många fall ska förhålla sig till standarden, så småningom.

Ländernas delegationer är väldigt duktiga på sin sak och det är fördelaktigt att ha med sig någon med specifik kompetens, såsom Sveriges delegation, som bland annat hade Livsmedelsverkets allergenexpert Ylva Sjögren Bolin i delegationen utöver verkets märkningsexperter. Som ordförandeland i EU förde Sverige och Livsmedelsverket unionens talan tillsammans med representanterna från EU vid detta möte, vilket var bra när så viktiga frågor diskuterades.

60 länder och flertalet NGOs (icke-statliga organisationer) som tillsammans ska enas om handel och livsmedelssäkerhet är ingen lätt uppgift, men ack så viktig. Det var trevligt att få vara en del av FoodDrinkEuropes delegation och kunna stötta gällande allergener bland annat med konkreta exempel från tillverkningen.

Trots en vecka med hårt arbete och många diskussioner, så resulterade inte CCFL47 (47:e mötet i märkningskommittén) i någon slutgiltig standard, men många beslut togs under dessa intensiva dagar. Vi gjorde små men viktiga framsteg och kom ett steg längre i beslutsprocessen, som på sikt kommer sätta prägel på livsmedelsäkerhet och underlätta handel i världen. Det är tydligt att vissa länder är mer framträdande i diskussionerna, i synnerhet Indien, Australien, Kanada, USA, Storbritannien, EU, Brasilien, Argentina, Nya Zeeland, Japan, Thailand, Singapore, Tanzania och Kamerun. Det gör skillnad att göra sin röst hörd. Tystnad innebär medhåll.

För övrigt så firade Codex 60 år, så detta uppmärksammades också under mötesdagarna.”