De vanligaste coronastöden och hur du söker dem

Under coronakrisen har riksdag och regering beslutat om ett flertal åtgärder för att stötta svenska företag och jobb genom krisen. Många av åtgärderna har förändrats och förlängts. Nedan finner du en kort sammanställning av de vanligaste stöden och hur du söker dem.

Omställningsstöd

Omställningsstödet är till för företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti – oktober 2020, november – december 2020 och januari – februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Regeringen har föreslagit att lägga till mars och april 2021 som nya stödperioder, men i skrivande stund är inget beslut ännu taget.

En förutsättning för att beviljas stöd är att minskningen av nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. Nettoomsättningen ska ha minskat med en viss angiven procentsats under respektive period. Vidare krävs att företaget har haft en årsomsättning om minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast den 1 maj 2020. För ansökningar om stödsummor på över 100 000 kr krävs yttrande från revisor.

Det är möjligt att söka stödet från och med den 25 februari till och med den 30 april 2021, men för perioden januari – februari kan ansökan om stöd ske först den 1 mars kl. 10.00. Ansökan görs via Skatteverkets hemsida.

För mer information avseende omställningsstödet, besök Skatteverkets hemsida:

Omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021 | Skatteverket

Korttidspermittering

Korttidspermittering (även kallat korttidsarbete) innebär att staten går in med subventioner för att täcka en del av lönekostnaden för företag som har svårigheter i anledning av coronapandemin. Svårigheterna för företaget ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Från och med mitten av mars 2020 har företagen haft möjlighet att permittera och systemet har både förstärkts och förlängts. Det gäller fram till och med den 30 juni 2021. Förlängningen regleras i en ny tillfällig lag och samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen, vilket kommer att medföra väsentliga skillnader i det nya stödet jämfört med tidigare. Enligt förslaget kommer bland annat karenstiden om 24 månader efter stödperioden slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att alla som fått stöd under 2020 också får möjligheten att ansöka om nytt stöd.

Ansökan om stöd för 2021 öppnar den 29 mars och görs via Tillväxtverkets hemsida. Då kan stödet sökas retroaktivt från den 1 december 2020.

För mer information avseende korttidsarbete under 2021, besök Tillväxtverkets hemsida: 

Korttidsarbete

2021 – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Nedstängningsstöd

Nedstängningsstödet riktar sig till företag som tvingas stänga sin verksamhet med anledning av åtgärder som beslutas genom den så kallade pandemilagen. Stödet ger företag upp till 100 procent ersättning för fasta kostnader, utifrån hur mycket omsättning företaget tappar. Takbeloppet är 75 miljoner kronor per månad. Nedstängningsstödet innefattar även ersättning för lönekostnader, förutsatt att dessa inte redan täcks av stöd vid korttidsarbete.

Åtgärden är ett förslag som presenterat av Regeringen men som än så länge kräver godkännande på EU-nivå för att implementeras. Men, som regeringen aviserat kommer att tillämpas retroaktivt om det är nödvändigt.

För mer information avseende nedstängningsstöd, besök Regeringens hemsida:

Om nedstängningsstöd

Nedstängningsstödet kompletteras med ersättning för lönekostnader

Anstånd med skatteinbetalning

Reglerna om anstånd med skatteinbetalning innebär att du som företag kan begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Detsamma gäller företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön. Det är möjligt att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar och att ansöka om förlängning av anståndstid med upp till ett år. Dessutom föreligger möjlighet att ansöka om anstånd retroaktivt, innebärande att skatteinbetalningar som gjorts under 2020 kommer att återbetalas.

För mer information och ansökan, besök Skatteverkets hemsida:

Samlad information för företagare med anledning av coronaviruset

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt.  Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader.

Sjuklönekostnaderna redovisas som vanligt i den månatliga arbetsgivardeklarationen till skatteverket. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på företagets skattekonto.

Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller till den 28 februari 2021. Regeringen har aviserat att den vill förlänga ersättningen till och med den 30 april 2021.

Läs mer på regeringens hemsida:

Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona

Stöd för hyresnedsättning

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin genomförde regeringen våren 2020 ett statligt stöd för hyresrabatter. Ett stöd som återinförts för januari-mars 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. Däribland bageri- och konditoriverksamhet. Stödet är utformat så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för sina hyresgäster under perioden ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Hyresstödet kräver alltså överenskommelse om hyressänkning mellan hyrestagare och hyresvärd.

Även det förlängda stödet för hyresnedsättning inväntar godkännande på EU-nivå.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida:

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Stöd för karensavdrag

Karensavdraget ersätts tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Detta stöd ansöks av den anställde i efterhand och ersättning utgår från Försäkringskassan.

Samma belopp gäller alla som beviljas ersättningen. Från den 1 januari 2021 höjs ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning.

Ansökan görs hos Försäkringskassan

Är du medlem i Livsmedels­företagen och har frågor?

Då får du gärna höra av dig till vår arbetsrättsjurist Jennifer Eggefalk, mail: jennifer.eggefalk@li.se och tel: 08-762 65 32.