Debatt: ”Matkedjor stoppar behövliga prisökningar”

Livsmedelsproducenternas kostnader har ökat explosions­artat, men dagligvaru­handeln och System­bolaget är alltför långsamma med att släppa igenom prishöjningar. Samtidigt tvekar inte handeln när det gäller att höja priset på sina egna märkesvaror. Nu är det dags för hela livsmedelskedjan att ta sitt ansvar i den pågående kostnadskrisen, skriver Björn Hellman och Carl Eckerdal på SvD Debatt.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen och Carl Eckerdal, chefekonom

Här kan du läsa ”Matkedjor stoppar behövliga prisökningar” (betalvägg) i sin helhet. Nedan följer utdrag ur artikeln:

”Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har dagligvaru­handeln utvecklat affärs­modeller som minimerar den egna risken och maximerar leverantörens. Ett exempel är ledtider på 3–6 månader för en leverantör som vill få igenom en prisökning. System­bolaget har bara två tillfällen per år då leverantörerna tillåts justera sina leverans­priser. I en normal, förutsägbar konjunktur är dessa ledtider hanterbara.

Det svenska livsmedelsproducenter upplever nu är allt annat än normalt. Sedan 2021 har flera viktiga kostnader ökat med 50–200 procent. Många leverantörer till livsmedels­industrin hävdar force majeure och ökar sina leverans­priser dagligen. Under de här förutsättningarna fungerar inte ledtider på upp till ett halvår. Några av dagligvaru­kedjorna har i media deklarerat att de ska korta ner sina ledtider och snabbare släppa igenom pris­höjningar. Men när vi i vårt senaste konjunktur­brev frågade våra medlems­företag var det bara tre av tio som hade märkt av sådana åtgärder. Av våra medlemmar som levererar till System­bolaget var det noll av tio.”

***

”Ett av de mer anmärkningsvärda argumenten är att producenten ”bör ta sitt samhälls­ansvar”. Det vill säga, svälja kostnads­ökningarna på egen hand i stället för att skicka dem vidare. Svenska producenter tar ett aktivt samhälls­ansvar varje dag genom att under alltmer pressade förhållanden fortsätta förse befolkningen med högkvalitativa livsmedel. Att avstå från att föra vidare kostnads­ökningar – och därmed producera med förlust – är inte ett alternativ. Varje livsmedels­företag som går i konkurs försvagar den redan sårbara svenska försörjnings­förmågan.”

***

”Märkligt nog har dagligvaru­handeln inte några problem med att höja priserna på sina egna märkesvaror, så kallade EMV. I en artikel i SvD den 16 juni påvisar Ulf Mazur, vd på Matpriskollen, att handelns egna märkes­varor har ökat betydligt mer i pris än leverantörernas märken. Mazur påpekar i samma artikel att ”de nu genom­förda pris­höjningarna ger större intäkter för handeln. Detta eftersom handeln arbetar med marginal­påslag i procent.”

Läs även: Maten är dyr – men måste bli ännu dyrare