Delta i webinarie om Formas utlysning Centrumsatsning inom Livsmedel

Den 14 maj kl 10-12 har du möjlighet att delta i webinarie om Formas utlysning Centrumsatsning inom Livsmedel – ett digitalt informations- och matchmakingmöte. Här kommer du få veta mer om utlysningen, ställa frågor och ges möjlighet att söka kontakt med forskare/företag för en projektansökan.

På Formas webinarie den 14 maj kommer du få information, kunna ställa frågor och hitta forskare och företag för att göra en gemensam projektansökan till utlysningen Centrumsatsning inom livsmedel. Utlysningens syfte är finansiera projekt som drivs av akademi och näringsliv tillsammans och som adresserar något eller flera av de teman som finns i den nationella strategiska forskningsagendan för livsmedel och som möter näringslivets behov av ny kunskap för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem,

Just det här informationsmötet riktar sig lite extra till företag. På mötet deltar sakkunniga från Formas för att besvara frågor om både statsstöd och medfinansiering och vad det innebär för er som företag. Du får också möjlighet till digital matchmaking där vi hoppas att företag och forskare kan hitta varandra och finna samarbetsmöjligheter kring sina forskningsfrågor.

Webinariet filmas. Mötet hålls på svenska men det går bra att ställa frågor och nätverka på engelska.

Så deltar du i webinariet

Länk till webinariet publiceras på Formas hemsida innan mötet.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig