”Den inre marknaden är guldägget i EU-samarbetet”

Inför EU-valet den 26 maj har vår podcast Feeder träffat partiernas toppkandidater. Turen har kommit till Moderaternas 3:e namn Jörgen Warborn som pratar om varför den inre marknaden är så viktig, farorna med protektionism, problemet med nationella regler, Brexit, GMO och mycket mer.

Jörgen Warborn, 3:e namn på Moderaternas EU-lista

Här kan du lyssna på hela intervjun med Jörgen Warborn (37 min)

Jörgen Warborn (M) om…

Vad EU är för honom och (M)

− Grundtanken är ju tanken om fred, att efter två världskrig på kontinenten skulle vi hitta ett annat sätt att umgås med varandra och att handel skulle vara det som knöt länderna mer samman med varandra. Och jag tror att handeln är fortfarande det viktigaste. Den inre marknaden är på något sätt guldägget i EU-samarbetet som jag tycker att vi måste sätta ytterligare kraft i, för det har stannat av.

Vad han vill förändra med EU

− Den inre marknaden är den viktigaste saken att åter sätta fokus på. Om man tittar just på den så har integrationen mellan EU-länderna stannat av, och när det gäller varor så är det ingen ökad integration sedan ett antal år tillbaka. När det gäller tjänster så ökar den svagt, men potentialen är väldigt mycket större.

EU gör för mycket eller för lite

− EU är arenan om vi ska knäcka de gränsöverskridande frågorna som migration, klimatet och säkerhetssituationen. Men vi kan ju välja att jobba med t ex den sociala pelaren, och då tycker jag inte man ska göra det. Dels så tar det ju kraft från EU:s andra viktiga frågor, och dels tycker jag rent principiellt att det är fel att vi ska skicka den typen av frågor till överstatligheten.

”Ganska många svenskar kommer fram till mig och säger ’Får jag rösta i EU-valet?’”

Nationella regler vs gemensamma EU-regler

− Nej, det är inte bra att enskilda länder går och skapar egna regler. Tanken är ju att harmonisera marknader. I Sverige har svenska livsmedelsföretag tillgång till 10 miljoner konsumenter, men genom Europasamarbetet har vi 510 miljoner ungefär. Och det är klart att får vi plötsligt fler olika regler på olika marknader då tappar vi hela grundtanken med den inre marknaden.

”Den växande protektionismen är farlig för svenska företag och svensk konkurrenskraft”

Goldplating

− När Sverige ska implementera EU-direktiv ska det alltid finnas ett krav på att när man skriver propositionen ska man definiera vad som är miniminivån från EU. Om den sittande regeringen vill ha tuffare krav av någon anledning ska man kunna ha det, men då måste man ha en konsekvensbeskrivning som tydliggör hur det påverkar konkurrenskraften. Så när propositionen kommer på riksdagens bord kan ledamöterna se vad konsekvenserna blir.

EU:s snusexportförbud

− Självklart ska det vara möjligt att sälja snus i de andra EU-länderna. Dels vore det bra för jobben här hemma, dels ska vi ha en harmoniserad inre marknad på alla möjliga sätt. Och sen visar ju branschen att det finns hälsomässiga fördelar om man kunde sälja snus i andra länder.

”Snuset är en fråga som verkligen skapar engagemang i väljarkåren”

Förslaget om att minska otillbörliga affärsmetoder

− Samtliga svenskar, utom (C) som inte närvarade, röstade emot det här mandatet. Målsättningen med förslaget är att skydda bönder som kan vara utsatta för otillbörliga affärsmetoder, och det kan ju vara ett riktigt problem. Men förslaget var utformat på ett sätt som skulle få negativ effekt. Så vi är inte för det.

GMO och nya tekniker för växtförädling

− Jag har inga problem med det. Ny teknik bör tas tillvara.

Brexit

− Ett sorgligt och dåligt beslut, främst för britterna men även för oss i Sverige.

Intervjun med Jörgen avslutas med analys och kommentar av Rasmus Bäckström, exportansvarig på Livsmedelsföretagen med över sju års erfarenhet av att jobba i Europaparlamentet. Här kan du lyssna på hela intervjun.