”Dimridåer för att försvara ett oligopol” – Livsmedelsföretagen och LRF i debattreplik till Svensk Handel och Visita

De få svenska dagligvarukedjorna utnyttjar sin makt för att pressa livsmedelsproducenterna med osunda affärsmetoder. Det skriver Anna-Karin Hatt, LRF, och Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, i en replik efter att Svensk Handel och Visita i en debattartikel påstått att en svensk implementering av EU:s lagstiftning för schyssta metoder i affärskedjan, det så kallade UTP-direktivet, riskerar att försvaga lokala butiker och kaféer i förhandlingar med multinationella bolag. En premiss som helt enkelt inte stämmer, eftersom enskilda näringsidkare inte förhandlar direkt med stora producenterna utan köper genom centrala inköpsorganisationer.

”Svensk Handel och Visita ifrågasätter i sin debattartikel om ny lagstiftning som syftar till att skydda leverantörer mot dagligvaruoligopolets otillbörliga affärsmetoder behövs. Svaret på den frågan är ja. Den senaste tidens rapportering i media om dagligvaruhandelns affärsmetoder visar med önskvärd tydlighet hur angeläget det är. Vi välkomnar den kommande lagstiftningen och för att den ska få önskad effekt är det avgörande att den omfattar så många aktörer som möjligt.

Det svenska dagligvaruoligopolet kan liknas vid ett timglas. I den ena änden har vi tusentals primär- och livsmedelsproducenter. Deras produkter pressas genom den smala mittdelen av timglaset med den ytterst koncentrerade och centraliserade svenska dagligvaruhandeln där tre aktörer står för cirka 90 procent av marknaden. De förser i sin tur 10 miljoner konsumenter med livsmedel i den andra änden.

Nålsögat i timglasets mitt ger både förutsättningar och incitament att nyttja otillbörliga affärsmetoder i affärsrelationerna. Långa betaltider, hot om kommersiella repressalier och sena avbeställningar är vanligt förekommande metoder som systematiskt förskjuter risk längre bak i livsmedelskedjan. Att dagligvaruhandeln allt oftare både är kund och konkurrent på samma gång med sina egna märkesvaror (EMV) ökar den risken ytterligare.

För konsumenterna är konkurrens bra. Det är en central drivkraft i ett innovativt, dynamiskt näringsliv. Om marknadsstrukturen ger oproportionerligt mycket makt till en eller ett fåtal aktörer, så blir det en grogrund för användningen av otillbörliga affärsmetoder som leder till utslagning av svenska jordbruk och livsmedelsföretag. En effektiv lagstiftning som skapar förutsättningar för sund konkurrens och balans i livsmedelskedjan värnar svensk produktion, svenska jobb och en mångfald av varor på butikshyllorna från leverantörer i hela landet. Precis det som är målet i den svenska livsmedelsstrategin. Vi hoppas och tror att våra kollegor tillika företrädare för handeln och besöksnäringen delar den ambitionen.”

Detta är ett utdrag ur Livsmedelsföretagens och LRF replik som finns att läsa i sin helhet här.

– Det är vår skyldighet att stå upp för våra medlemmar när felaktigheter sprids i syfte att försvara ett oligopol som hämmar svensk livsmedelsproduktion och konkurrenskraft. Den här lagstiftningen handlar om att säkerställa schyssta metoder, för alla. Både handlare och producenter, kommenterar Rasmus Bäckström, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen.

Rasmus Bäckström

Ansvarig exportfrågor
Skicka e-post till Rasmus
08-762 65 34, 070-756 21 41