Du och dina anställda är försäkrade vid arbetsskada

Om du som arbetsgivare tecknat kollektivavtal omfattas dina anställda av flera försäkringar, däribland Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Den kan ge ersättning för arbetsskada om olyckan är framme. Även ägare och vd omfattas av denna försäkring. På avtalat.se finns mer information, men även en checklista över vad du som arbetsgivare ska göra.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för alla anställda som jobbar på ett privat företag med kollektivavtal, även ägare och vd omfattas. Försäkringen innebär att du och dina anställda kan få ersättning för förlorad inkomst om skadan lett till sjukskrivning. Det kan i så fall handla om ersättning för karensavdrag och den lön som du eller dina anställda går miste om när sjuklön eller sjukpenning betalas ut.

Om skadan lett till extra utgifter för till exempel vård eller skadade kläder kan försäkringen även ge ersättning för det. Tipsa dina anställda om att alltid spara kvitton och intyg som har med skadan att göra.

Både bestående och övergående besvär kan ge ersättning. Det kan till exempel handla om ärr, amputation eller funktionsnedsättning. Om besvären gjort att sjukskrivning varat i fler än 30 dagar kan det också ge rätt till ersättning.

Inte bara olycka i jobbet kan ge ersättning

Det är inte bara olycksfall i jobbet som räknas som arbetsskada. Är du eller dina anställda på utbildning eller tjänsteresa och råkar ut för en olycka kan det ge ersättning. Samma sak om den drabbade råkar ut för en olycka på väg till eller från arbetsplatsen och tar den vanliga vägen. Om det handlar om en olycka där ett fordon varit inblandat ska ersättning i stället sökas från trafikförsäkringen.

Ersättning kan även ges för arbetssjukdom. Det gäller om du eller någon anställd blivit fysiskt eller psykiskt sjuk på grund av jobbet. Även vid smitta, om det handlar om ett jobb där du eller den anställda kommit i kontakt med smittbärande personer eller ämnen.

Skadan ska anmälas både till Försäkringskassan och Afa Försäkring

Om någon anställd råkar ut för en skada ska det anmälas till dig som arbetsgivare och arbetsplatsens skyddsombud. Du som arbetsgivare har ett ansvar att anmäla på www.anmalarbetsskada.se Det ska även ske en anmälan till Afa Försäkring som utreder och beslutar om den anställda har rätt att få ersättning från försäkringen.

För att du inte ska missa något har Avtalat sammanställt en checklista som du hittar på avtalat.se. Där finns också bra information för dina anställda.

Checklista om en anställd skadar sig på jobbet