Efsa publicerar vetenskapligt yttrande om socker

I veckan publicerade den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) sitt vetenskapliga yttrande om socker. Yttrandet beskriver den omfattande säkerhetsbedömning som gjorts av intaget av socker och olika sockerarter och deras potentiella kopplingar till hälsoproblem.

Här hittar du yttrandet i sin helhet

I sina slutsatser noterade Efsa bland annat att:

  • yttrandet bekräftar att det finns kopplingar (olika grader av säkerhet) mellan intag av sockerarter och en rad hälsoproblem
  • intaget av tillsatt och fritt socker bör vara så lågt som möjligt som en del av en näringsmässigt adekvat kost
  • de vetenskapliga bevisen inte tillåter att sätta en tolerabel övre intagsnivå, vilket var det ursprungliga målet med bedömningen och att ytterligare forskning behövs.

Det vetenskapliga yttrandet kommer sannolikt att spela en viss roll i EU:s diskussioner inom Farm to fork om bland annat reformulering och front-of-pack-nutrition-labelling. Det kommer även vara ett viktigt underlag för nationella kostråd till konsumenter.

Efsa:s pressmeddelande finns tillgängligt här och en sammanfattning här.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig